Monthly Archives: September 2020

Liệu pháp thay thế hormone tự nhiên là một ý tưởng đã đến. Đây là cách tiếp cận mới nhất cập nhật nhất để chống lại quá trình lão hóa mà khoa học có thể cung cấp. Còn được gọi là liệu pháp hormone sinh học, nó mang lại cơ hội cho những người đàn ông và phụ […]

Khi còn là một học sinh trung học lớn lên, tôi có một người bạn thân lớn hơn tôi một chút. Tôi sẽ gọi anh ấy là Larry (không phải tên thật của anh ấy). Larry là một người lăng nhăng thực sự, người đã từng thừa nhận với tôi rằng “thói tà dâm đã có trong […]