Tóm tắt tự động – Tổng quan

Trong thế giới hiện đại, dữ liệu lớn có sẵn cho mọi chủ đề và nó thực sự là một quá trình khó khăn để biết và lấy ra các tài liệu chính xác có liên quan khi tìm kiếm trực tuyến và chính xác đây là nơi cần tóm tắt văn bản. Tóm tắt văn bản là quá trình lọc thông tin quan trọng nhất từ nguồn ban đầu để giảm độ dài của tài liệu văn bản và tóm tắt văn bản tự động là quá trình tạo tóm tắt của tài liệu bằng cách sử dụng phần mềm và công cụ công nghệ.

Có hai cách tiếp cận cơ bản để tóm tắt văn bản tự động đó là:

Tóm tắt dựa trên trích xuất

Tóm tắt dựa trên trích xuất, một tập hợp con của hầu hết các từ quan trọng được trích xuất từ tài liệu văn bản gốc và được kết hợp để tạo ra một bản tóm tắt. Nó giống như một công cụ tô sáng trích xuất thông tin chính từ một văn bản nguồn và làm nổi bật nó. Trong phần tóm tắt dựa trên trích xuất, phần tóm tắt được trích xuất bao gồm các từ được tô sáng hoặc lặp đi lặp lại, mặc dù các kết quả không phải luôn luôn chính xác về mặt ngữ pháp.

Tóm tắt dựa trên trừu tượng

Trong tóm tắt dựa trên trừu tượng, các kỹ thuật máy học tiên tiến hơn được áp dụng để rút ngắn thời lượng của tài liệu gốc và nó tạo ra một bản tóm tắt giống như con người. Trong tóm tắt trừu tượng, các câu được tạo ra có thể chứa các từ thậm chí không phải là một phần của tài liệu gốc. Phạm vi cho các lỗi ngữ pháp gần như không có trong loại tóm tắt này vì nó có thể tạo ra các cụm từ và câu mới và trích xuất thông tin quan trọng nhất từ văn bản nguồn.

Để có bản tóm tắt chính xác và đáng tin cậy, tốt hơn là chuyển từ tóm tắt trích xuất sang tóm tắt trừu tượng bởi vì trái với các phương pháp trích xuất, các kỹ thuật trừu tượng hiển thị thông tin tóm tắt ở dạng mạch lạc và đáng tin cậy, vừa chính xác về mặt ngữ pháp, vừa dễ đọc.

Phương pháp tóm tắt trừu tượng cho thấy kết quả kém ổn định hơn so với các phương pháp tóm tắt trích xuất. Nhưng người ta vẫn tin rằng phương pháp tiếp cận trừu tượng có triển vọng hơn về mặt tạo ra các bản tóm tắt giống như con người. Do đó, nhiều cách tiếp cận này đang phát triển mạnh và đưa ra quan điểm mới từ quan điểm tính toán, nhận thức và ngôn ngữ.

Mặc dù tóm tắt văn bản tự động là bắt buộc trong mỗi lĩnh vực công việc, nhưng có một số cách sử dụng phổ biến và quan trọng bao gồm:

1. Nó làm giảm thời gian đọc.

2. Nó giảm thời gian tìm kiếm trong khi nghiên cứu thay vì đọc toàn bộ tài liệu, bạn có thể chọn bằng cách đọc tóm tắt.

3. Nó làm giảm thời gian tìm kiếm cho các doanh nhân, các nhà phân tích cũng vì phần lớn thời gian của họ chỉ dành để tìm ra tài liệu nào có liên quan và tài liệu nào không. Bằng cách sử dụng các tóm tắt, họ có thể tìm ra tầm quan trọng của một tài liệu trước khi mở nó.

4. Cùng với các doanh nhân, nhà phân tích, học giả và nhà nghiên cứu, nó cũng giúp sinh viên và tác giả tạo ra bản tóm tắt của bài nghiên cứu hoặc chương sách của họ.